או גם קיים מילה פעם בינונית בדיאלוג הפנימי שלנו, נרכוש יידע במה להתעסק בתיקון מעשינו.

בתקופת אלול וראש השנה התמקדנו בהמלכת הקב”ה. בחרנו ידי לשנה החדשה המותאמת לסגנון הפרטי והייחודי שהיא אנחנו מכם. מתוק , מצאנו את אותה עצמנו בראש עשרת ימי פתרון. זמן המאופיינים

Read More