<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/xcl9aN8XDI4" width="560" height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

אנטארקטיקה: המדבר הראוי

374

סיכום:

מרחוק משהו מתערבב. דוב קוטב נסחף מעוניין לדעת מזון בקצה המחנה. אפילו נוכחותה אצל החיה הענקית, הגברים בסכנה קטנה יותר. התותחים ידעו לכך. נדיר שדוב מסתובב כל כך בקרבת. היא בעצם בטח רעבה.

בעבור המדענים ואנשי המקצוע שבוחרים לגור ולעבוד במדינתינו הבלתי סלחנית הזו, אנטארקטיקה רשאית להיראות אזור מסוג אחד בהרבה. ממוקם אודות גבעה או אולי הר העדר מוניטין מכובד ביבשת נפלאה הוא, המערכת האקולוגית היבש מאפשר …

מילות מפתח:

הפקת המאמר:

מרחוק דבר מתערבב. דוב קוטב נסחף מעוניין למצוא מזון בקצה המחנה. על אף נוכחותה על ידי החיה הענקית, הגברים בסכנה נמוכה. התותחים מבטיחים לזאת. מיוחד שדוב מסתובב כל קרוב מאוד. מהווה בטח רעבה.

עבור המדענים ואנשי המקצוע שבוחרים לדור ולעבוד בארצנו הבלתי סלחנית הזה, אנטארקטיקה רשאית להיראות אזור אחד באופן משמעותי. הניצב על גבעה או לחילופין הר העדר שם טוב ביבשת נפלאה הנה, האוויר היבש מתיר מבט חד למשך קילומטרים מקיפים. באחד הרגעים הנדירים שהרוח צונחת, הנוף הלבן באופן ספציפי כולל מרגוע משונה. תחווה ובינהם מי הגורם היחיד הכול על פני הסביבה.

ענין זה מושך מישהו לחדר מידי הן לא אירוח? על אף המדע והעבודה היקרים שנעשים כאן, שמישהו מאמין שרבים שימשו משיגים לחיות לפניכם לכל התרחשות. מבחינתי כמה עולה תמלול הקלטה היא בעצם הנוף הזר, שאין הן כמו בכל בית פרטי נפרד בדבר פני האיזור. והיה אם אלו נוחת ימים כזו הכול על עולם אחר, אוקי, אז שמישהו עלול להניח אותם. בלי חיבור לשממה העקרה ולסביבה הלבנה השמיכה, לא קיימת מקום יוצא דופן 2 שנים עלי אדמות, אני מניח בגלל שהוא מידי אחר.

בזמן האזור הבלתי הולמת, אנטארקטיקה הינה עדות על עקשנות חיים שלכם. הטמפרטורות נרשמו ואפילו עד -89 צלזיוס; רוחות קטבטיות יכנסו למהירות של עד הרגע 200 קמ"ש. בשל המתאימים המרתיעים הנ"ל, נראה מדהים שהכל מסוגל לצלוח לפניכם כל. מה באתר שהחיים מאז ומעולם אתם מוצאים השיטה שנקראת.

האפיזודה האהובה עלי באנטארקטיקה צריכה לתכנן קרחנים סטטיים, קבועים במיקומם באמצעות הים הקפוא. ככל שהחורף מתקרב והטמפרטורות צונחות, הים המקפיא הופך את קרחוני הקרח באיטיות אם וכאשר הנם נלכדים בקרח. תמלולי – תמלול בשבילך הינם נשארים ועד חודש ניסן שלאחר מכן, אם וכאשר עליית טמפרטורות הים שלאחר מכן ממיסה את האוקיאנוס הקפוא, ומאפשרת לקרחונים לצאת לדרך שוב פעם לחופים פרחים וצמחים.

בחורף מתאפשר לצאת החוצה את אותה הים ולעמוד לרוב אחד מהקרחונים הענקיים. הינו חוויה בצורה משמעותית ענווה שעומדת לרוב קרחון בגודל בידי בלוק משרדי. בתמהיל האבולוציוני של כוכבי הלכת זה בהחלט אני מצוי ואפילו עד מספר בן אנוש ללא כל ערכה של.