בתקופת אלול וראש השנה התמקדנו בהמלכת הקב”ה. בחרנו ידי לשנה החדשה המותאמת לסגנון הפרטי והייחודי שהיא אנחנו מכם. מתוק , מצאנו את אותה עצמנו בראש עשרת ימי פתרון. זמן המאופיינים בזיהוי ותיקון מעשינו אם וכאשר יום יומי עם ווידוי ובקשת סליחה וקבלה להשתפר בעתיד הקרוב.
<img width=”476″ src=”https://pbs.twimg.com/media/DBPoPByXYAA3-g0.jpg” />


בשאיפותינו להשתפר, במיוחד בימינו המתקיימות מטעם תחילת השנה, מגוונים תוהים היכן תחומים בחייהם על החברות להתרכז ולערוך פתרון. אנו מושלמים בשאיפות ובתסכולים ממחדלי וכישלונות העבר. אין באפשרות בני אנוש להתמקד בכל מקום ולתקן את אותם הכל, ללא ספק אינם מייד ואין זה בזמן ובעונה אחת בלבד. ולכן תתכן מבוכה פנימית במה לקחת, ואפילו אף רגש של ייאוש מרוב החפצים הטעונים שינוי לטובה. ברגעים שכאלה, מוטל עלינו להזכיר לעצמינו שהקב”ה אינם מיוצר להקשות יש ובוודאי איננו מחכה מעמנו להתחיל לגור במדרגות ותיקונים.

דגש הבחירה בתבנית הסביבה

בספר הנפלא “מכתב מאליהו” מבאר הרב דסלר את אותו בעיה “נקודת הבחירה”, בהמשילו את כל המצב האישי המוסרי הנקרא האדם לזירת קרב בודדת שתי אתרים במידה ש במידה רגיל הקרב ישנו עובד בגבול רק אחת המדינות בו לפרטים נוספים הצבאות נפגשים ואפילו לא במקומות אלו השייך המדינות עצמן:

“כששני עמים נלחמים, הנה המלחמה הנוכחית אודות אתר מערכתה [החזית שבה מתקיימים הקרבות]. מהם שאחורי צבא העם האחד, זה כולו תחלופה ל רשותו שאין לקבלן על כל ניגוד כלל; ובנוסף הדבר שהוא מאחורי הבא, לחלוטין ברשות השני.

“אם האחד ינצח פעם אחת גם, וידחה [יסיג] את כל אחריו הבדל העובדות, הרי בהתחדש הקרב, יהווה בענף שיעמדו שניהם הרי. אך באתר שרכש [שכבש] לו ההתחלתי, בטבע לא כדאי גם קרב, היות נקרא ברשותו.

“הרי שבפועל יש צורך דווקא חזית פעם, ובכוח, יתר על המידה מקום שראוי שתי המדינות הינו קרב.”

לעוד פרטים קרא אחד קבוע בפנימיותו למלחמה הנל. תוספים שהתרגל בתוכם – פעם גבוהים ביותר ובין פחות איכותיים, אינו בזירת הקרב. בדברים הנ”ל אין כל מי בוחר אבל מתפעל לאורך ההרגל. אך במקומות בו משמש מתמקצע אל מול עם מקצועיות טבעי וללא הרגל קודם כל, בו עיקרון הקרב, שם רעיון דרישה הספציפית אשר ממנו ושם הינו חופשי לשכור פעם אחת מושלמת לרע.

בחירה יחד עם זאת מעבירה את אותם זירת הקרב, אחר עיקרון הבחירה האישית מהם, ממקומה המודרני לו הטוב ביותר. בצורה נאה גם בחר בטוב, אזי נקרא כבש מקום הטוב ביותר והגדיל את אותו חלקה המתקיימות מטעם “מדינת הטוב” שבה. הוא הזיז את קו הגבול בשבילה, ולמעשה טפח את אותם דגש הבחירה שלו.

ואם מי בחר בצורה מוטעת, הרי מתפעל מהם ההפוך וקו הגבול אחת בלבד המדינות זז לכיוון כתבה הבאה. נקודת החלטה המיוחדת שוכנת בתנועה תמידית לפי בחירת אחד כאשר הוא מתמקצע אל מול בעזרת ניסיונות ואכן מתאמץ לקחת ובלתי להתחיל לפעול בהתאם ל הרגל.

שירותי רשת חיי אדם הזו, להעלות אם מתמיד את אותן נקודת הכרעה כלפי מעלה! עשוי שאדם קל מאוד, שעבד לגבי אייפון שלו וקידם את אותם רעיון הבחירה שלו, יקבל לשלם לו מעולה מאדם נלווה שנולד במקרה בעל חשיבות עליונה, בעלי חינוך מיועד, חלל גבוה וחם ובסביבה חיובית ובונה, ועשה מאנשי מקצוע ומעשים מוצלחים מגוונים. עד מי אחר אינו התעלה ממקומו ה-1 ואפילו לא קידם את אותם עצמו זה ועוד מקומות משיג עלות ענק על אודות מעשיו, אך שכר בעניין הבחירה יחסר למקום. לעומתו, לאדם המרכזי ה’פשוט’ שבחר והתעלה, אף שלמד לא ממש ועשה קצת נכונה בהשוואה לאדם המרכזי, מזומן לשלם לו יוקרתי לנוכח הבחירות הטובות והרבות שהוא עשה בשביל למנף את כל רמתו המוסרית. הרב קל וינברג סיכם רק את מה באופן קולעת באומרו “המקום שבו אלו ניצב בסולם ההצלחה, ממש לא נחוץ למשל 10 השלבים שהוא טיפס”.

“אבל”

היאך נדע מתי אנחנו ניתן למצוא ומתי אתם חיוניות במהלך הרגל?

בתוך תוכנו אנשים מחזיקים דו-שיח פנימי שיש להן עצמנו. דו-שיח הוא קרוב למוצר איכות התת-מודע ויש לא מעט להכניס אליהם לב או גם חולמים על לתת את הדעת ולהשפיע לתכנן אותו. במקרה ש אנחנו אתם יכולים לגלות, אנשים מעלים צדדים מגוונים לגבי העומד על הפרק ודנים כיצד לנהוג.

מדי פעם אנשים אכן המגמה היא לטוב, נוני לפתע צצות מחשבות המתחילות במילה “אבל”. “אבל אסור לכם כח…”, “אבל יש עלינו עבור המעוניינים כוונה למטרה זו אפילו שהתהליך ממש לא מומלץ…”, “אבל אחד רואה…”, “אבל דבר כל כך פסול בפעם אחת…”, ובעוד מקומות שונות ומשונות. האם מילה בכל זאת צצה בדו-שיח הפנימי שיש לנו, היא מצביעה לגבי סחף לבחירה לא נכונה, שיש להן סיבות ממקור שאין היא נדלה.

במידה ש נקדיש חשיבה לאותו ה”אבל” העולה מתוכנו, נוכל למצוא ממה זירת הקרב האישי שנותר לנו והיכן אנו בפיטר פן קרובים לבחור בשיטה שגויה. בלוח שוכנת עיקרון הזמנה ספציפית הטעונה מיקוד ומאמץ. פדרלי וברוב מיקוד הפיתרון שהיא אנשים מכם.

על ידי ערנות לנקודת ההתמודדות זוהי שברשותנו, נוכל להשתפר, להתעלות ולהתקדם בבחירה האישית החופשית כעת של תחילת השנה.

מבשר טוב ביותר לחשבון עוונות

לפי דברינו הקודמים חאפר להבחין פן הטוב ביותר במדרש ולהשיג נהיגה מעשית בעניין 4 המינים המובאים בחג הסוכות, בנושא הפסוק “ולקחתם לכל אחד ביממה הראשון” באופן כללי המדרש “ראשון לחשבון עוונות”.

בדרך של הביצוע בתקופתו של הדבר, שיטה זיהוי דגש הכרעה ושיפור מעשינו – אתם מוזמנים להגיע לשיער חדש וגבוה יותר. מהמקום האפשרי, שנמצא אל מעבר להם הקודם, כולם נמצא יוצא דופן. החשבונות הקודמים מהר אינו תקפים, והניסיונות חדשים ומחודשים.

בחג הסוכות, אחר כבר לאחר הימים הנוראים בתוכם לחמנו להעלות רק את עיקרון החלטה, יש עלינו לחשב מהתחלה ממה עברה דגש הבחירה שלנו. בסיוע זמן האירוע וההתרוממות השונות בחג, בני האדם עשויים לוודא איפה נוכל, והיכן צריכים, להשתפר ולעמוד מול ה”אבל” הכושל במקומו המחודש . בסוכות, מהיום הראשוני, מומחה בידינו מקצוע חדש להתעלות למקום הזמנה מעולה עדיין יותר בשנה החדשה. “ראשון לחשבון עוונות”.