כ”ב באב תש”ב (1942):

יאנוש קורצ’אק היווה מומחה בתחום ומחנך יהודי פולני, שנודע בעבודה ממנו בשביל זכויות הילד. נקרא הינו מהראשונים שניסו חינוך דמוקרטי ומתן שוויון זכויות לצעירים. אהבתו לצעירים בהם טיפל והשקעתו שלא ידעה גבול.

כשב-כ”ב באב תש”ב (1942), הנאצים קבעו בעניין גירוש אזור היתומים היהודי אשר הוא ניהל בגטו ורשא, החליט להישאר בעלי צאצאים, אפילו שהוצע לטכנאי לברוח עם ניירת מזויפות. משמש עמד בלב ליבו של השיירה המתקיימות מטעם ילדים צעירים, ויחד איתם צעד לעבר האומשלאגפלאץ, כיכר השילוחים בגטו ורשא משם נשלחו היהודים למחנות המוות. הנו נרצח יחד ילדיו בטרבלינקה, והפך לסמל המתקיימות מטעם מסירות, הקרבה וחוסר אנוכיות.

הקלק כאן לפרטים : יאנוש קורצ’אק בתמונה: אנדרטה לזכרו

* * *

ב- כ”ט באב תרס”ט מת הרב שמואל מסלנט.

זה הנו במדינות שונות בעולם ועלה לארץ ישראל. בדרכו פגש רק את משה מונטיפיורי בטורקיה והתיידד איתו, ובשנים שלאחר מכן נהג מונטיפיורי להוועץ שיחד עימו בנושא חלוקת כספי ניכר הצדקה שממנו.

בעזרת הגיעו לירושלים קיבל רק את תפקיד אב החוק השייך העדה האשכנזית בעיר, שהיה נמצא במתחם חורבת רבי יהודה החסיד בטבע התגורר מהמחיר הריאלי חייו במעונכם קטנה חסר חלונות ותריסים. בטבע גם היתה באותה הרבה זמן ישיבת “עץ חיים” שבראשה עמד מאוחר בהרבה יותר. אף שהוצע להם בעשיית לשכונת משכנות שאננים החדשה, לו מרווחת סירב, אפילו רצה להישאר בירושלים העתיקה.

הנו התמנה לרבה שהיא ירושלים, והיה נודע בפיקחותו הרבה. מדברים שכאשר התערב חלב בתבשיל בשרי התיר את אותה התבשיל מכיוון ש והצליח לברר מהחלבן את אותם אוסף המים שהיה משותף בחלב, פסק שהחלב התבטל בשישים. הנו נפטר בטווח גיל 93 וזכור כאחד הדמויות המזוהות באופן ספציפי יחד תל אביב ירושלים.

בתמונה: אזור החליטה לחוקק “חורבת רבי יהודה החסיד”

* * *

מוניר רדפא נעשה טייס נוצרי בחיל האויר העיראקי.

ב-ל’ באב תשכ”ו (1966) ערק יחד עם מטוסו- מיג 21- לארץ ישראל, אחרי ששוכנע לבצע כך בעזרת הפירמה. רדפא שהיה מתוסכל מכך שקידומו נעצר מפני שהיה נוצרי , הסכים לערוק לישראל תמורת חמישים,000 דולר והברחת בני המשפחה מעירק לארץ ישראל. הינו נפגש בעזרת סוכני החברה ברחבי העולם, וכשהודיעו למקום במסר שמור בשידורי קול מדינה בערבית. נולד המריא מבסיסו ותוך כשעה זה למרחב האווירי מסוג מדינה, טייסי המטוסים הישראליים שהוזנקו לעברו אינם ידעו כיצד על גבי העריקה, אבל ידעו כיצד שהם משותפים במבצע סודי וליוו את המקום לנחיתה בבסיס חיל האויר חצור. משמש סייע לחיל האויר ללמוד על אודות המטוס, והתגורר זמן רב בישראל. כנס לאתר ומשפחתו אינן הצליחו להשתלב בארץ ובסיוע המוסד עבר למדינה אירופאית בתוכו למד הנדסה ועבד כמהנדס.