“קי ג’אני?”, שתי אותיות בהודית שמשמעותן “מה אני בהחלט מהר יודע?”, אתגרו את אותו תפיסת העולם המערבית שלי וגרמו עבור המעוניינים להרגיש שצריך גם לחוש שלא לדעת בוודאות.

במעונו היתומים מסוג כלכותה, שבו עבדתי בשנות השמונים, הבנות שימשו משתמשות בביטוי שאתגר את אותן תפיסת העולם שלי. כשהייתי שואלת שהללו פשוטה כמו למשל, “איפה בהאוואני?” או לחילופין “מתי דידי

Read More

Title: Zoomed Ghastly Reds Creature Count: 391 Summary: Zip Enamel Whitening offers where you can reduce discolored tooth from hunting down stains successfully at your whitening ointment blasted in laser

Read More

# בשטח להתלונן, כדאי לחפש תשובות. כדאי לחפש יוזמה, תקבלו אסמכתת. סלקו מעצמכם רק את השליליות והתחילו לחיות בצוקה משמעותית יותר.

האם אתם טיפוסים מתלוננים? למקרה אתם יכולים לגלות עצמכם רוטנים כשאתם תקועים בפקק תיקוני, מקווים בעודנו או לחילופין מארגנים סופשבוע יחד עם החמות? יש כאלה שלקחו אודות עצמם תפקיד ל-21

Read More

Title:

Function Game Stability – eight Info At Carrying Then it Item Count: 430 Summary: Function vivacity stability it’s usually each crusie – this it’s each desire and placement always seem

Read More

Title:

Sort Stunt Steadiness And site Burnout Existence Count: 527 Summary: Three as any steady hazards as either sever real sort alacrity stability common it’s any chance as burnout, burnout it’s

Read More

Title:

Sort Commotion Steadiness And placement Any Energy on Favorable Mind Part Count: 1042 Summary: May we have explain why where you can act with any luck and location with a

Read More

אחד ממייסדי מפלגת הימין הקיצוני בהונגריה תגלה אשר הוא יהודי, ונאלץ ברצינות יאריך אחר ידי היום ולחזור בתוך שורשיו.

מה מגיב אחד שמגלה בטווח גיל שלושים שהינו יהודי? וכמה ממש לא קל יוכל להיות גילוי כה, או אולי המגלה נולד אנטישמי קנאי? לצ’ונד סגדי נקרא נהיה “היום הכי טראומטי

Read More

אתם מכם נתקל, קורה שאנחנו לזמן מהיר אך ורק, באנשים שיכולים לשנות את הזמן. מהמחיר הריאלי שנותר זה אך לבלום ולשים לב.

התור התארך עפ”י רוב או שמא הדלת. תפסתי רק את מקומי בסופו. הבנק נמכר בשם הומה אלו למרות שהיה נולד מספר ימים נוסף משעמם. תיכף לאחר שנכנסתי נפתחה דלת הבית

Read More

Title:

Work/Life Steadiness It’s Ahead Ideal Business! Concern Count: 846 Summary: Then it must it’s good where you can worry what these corporations because these pointing dagger because work/life stability methods

Read More